PROGRAM

 

Elementy wspólne programów:

  • małe grupy (max. 16 osób)
  • każdy program obejmuje 24 godziny zajęć
  • elementy demokratycznego nauczania
  • nauczyciele pasjonaci
  • unikatowa infrastruktura dydaktyczna
  • nierutynowa aranżacja przestrzeni dydaktycznej
  • indywidualne podejście do ucznia
  • grupy mieszane wiekowo (kategorie wiekowe)
  • nauka przez doświadczenie