JOANNA PODGÓRSKA

Joanna Podgórska

Pracownik naukowo-dydaktyczny (Asystentka) w Katedrze Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, pracownik Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ oraz Zastępca Redaktora Naczelnego Finansowego Kwartalnika Internetowego „e-Finanse”. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego WSIiZ w Rzeszowie. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009.