MAŁGORZATA CZECH

Małgorzata Czech

Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie, absolwentka Szkoły Psychoterapii Gestalt w Krakowie, Master trener Treningu Zastępowania Agresji, uczestnik szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Prowadziła psychoterapię w Instytucie Rozwoju Osobowości „Self” w Katowicach, pracowała z dziećmi w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej oraz z osobami dorosłymi w Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Katowicach. Obecnie pracuje z dziećmi wspomagając ich rozwój oraz prowadząc psychoterapię młodzieży i osób dorosłych w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Poradni Uzależnień i Rodzinnej w Rzeszowie.