PAWEŁ OSIKA

Paweł Osika

W 2011r. uzyskał tytuł inżyniera po ukończeniu Biotechnologii ze specjalizacją: analiza i oczyszczanie produktów biotechnologicznych, na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Studiował również Inżynierię Chemiczną, ze specjalizacją: technologia tworzyw sztucznych. Przewodniczył kołu naukowemu BIOTECH i Samorządowi Studenckiemu Wydziału Chemicznego.
Po ukończeniu studiów I stopnia rozpoczął karierę zawodową jako specjalista ds. techniczno-handlowych w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją elementów i konstrukcji metalowych (elementy obrabiane numerycznie, konstrukcje aluminiowe). Zajmował się również zarządzaniem projektami i produktami oraz pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds. produkcji.
– 2015r. uzyskał tytuł magistra po ukończeniu Zdrowia Publicznego, ze specjalizacją: technologia produktów kosmetycznych,  na Wydziale Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Obecnie asystent w Katedrze Kosmetologii. Opiekun Koła Naukowego CHEMIKOS.