ZOFIA SAWICKA

Zofia Sawicka

Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o mediach, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia arabska, politologia-specjalizacja dziennikarska). Stypendystka rządu polskiego w Syrii (Damaszek), stażystka w ambasadzie RP w Damaszku. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół  szeroko pojętej problematyki świata arabskiego. Od lat związana z Instytutem Badań nad Cywilizacjami.