ZESPÓŁ RAI

JÓZEF KUBAS

Trener

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie na kierunku prawno – administracyjnym oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie na wydziale polityczno – prawnym.

JANUSZ KOLBUSZ

Trener

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Od roku 1998 pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.