ZESPÓŁ RAI

ZOFIA SAWICKA

Trener

Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o mediach, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia arabska, politologia-specjalizacja dziennikarska).

MARCIN LEJA

Trener

Absolwent Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni na kierunku Biotechnologia Molekularna.

ALEKSANDRA FILIPOWICZ

Trener

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Chemia Środków Bioaktywnych i Kosmetyków.

ILONA KRUK

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku biologia ze specjalnością biologia środowiskowa. Studia podyplomowe z zakresu Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności oraz Dietetyka, gastronomia i żywienie.

ZOFIA NIZIOŁ-ŁUKASZEWSKA

Trener

Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie Rzeszowskim – kierunek Biologia oraz studiów magisterskich inżynierskich na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek Ogrodnictwo.

PAWEŁ OSIKA

Trener

W 2011r. uzyskał tytuł inżyniera po ukończeniu Biotechnologii ze specjalizacją: analiza i oczyszczanie produktów biotechnologicznych, na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej.

URSZULA BINDUGA

Trener

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania na kierunku Turystyka i rekreacja, Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkim, a także Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

JÓZEF KUBAS

Trener

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie na kierunku prawno – administracyjnym oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie na wydziale polityczno – prawnym.