O AKADEMII

Rzeszowska Akademia Inspiracji to inicjatywa, której istotą jest wsparcie dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach edukacji, w rozwoju najistotniejszych współcześnie kompetencji. Chodzi tutaj przede wszystkim o te kompetencje, które pozwalają odkrywać pasje, podejmować decyzje, logicznie i analitycznie myśleć, współpracować w zespole, ale także oryginalnie i twórczo rozwiązywać problemy.

Obecnie Rzeszowska Akademia Inspiracji zajęcia realizuje w ramach projektu „Regionalna Akademia Inspiracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza, Edukacja, Rozwój i realizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

RAI jest receptą na kluczowe braki w edukacji formalnej. Z doświadczeń rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, która jest mecenasem przedsięwzięcia, wynika, że nieprzeciętne umiejętności młodych ludzi nie znajdują szans na pełną realizację w tradycyjnym nauczaniu, a przeciążona programem szkoła musi realizować założenia, które nie zawsze dają możliwość kreatywnego poznawania świata. Wszystkie programy opracowane zostały z uwzględnieniem umiejętności, potrzeb i poziomu rozwoju dzieci i młodych ludzi w każdej grupie wiekowej.

Zbyt duże klasy, anonimowość, płytkie i schematyczne podejście do stawianych problemów, stresująca atmosfera, spadek autorytetu nauczyciela, nadmiar wiedzy teoretycznej, to tylko niektóre z bolączek formalnej edukacji, o których alarmują eksperci, media i sami nauczyciele. Twórcy Akademii starali się w programach zawrzeć takie treści i metody, których na co dzień brakuje w polskich szkołach. Propagowanie nieszablonowego myślenia, zachęcanie do stawiania pytań i stymulowanie ciekawości poznawczej – to wyróżniki RAI.

Z pewnością do najmocniejszych punktów oferty Akademii należy również fakt, że zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, w małych grupach, nie ma wykładów, a zamiast tego są liczne prezentacje, scenki, skecze, quizy, praca w zespole, praca z tekstem, case study, burze mózgów, kwestionariusze samopoznania, eksperymenty poznawcze. Słowem, najbardziej wartościowe metody aktywne.

Autorskie programy RAI został opracowane przez wybitnych specjalistów i pasjonatów w swoich dziedzinach, pracowników naukowych, dydaktycznych i praktyków.

– prof. WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus

Pomysłodawca „Rzeszowskiej Akademii Inspiracji”, doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z tematyki związanej ze szkolnictwem wyższym. W dniu 19 września 2019 Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego nadała panu Andrzejowi Rozmusowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych. Redaktor naukowy bestsellerowego podręcznika dla dydaktyków: „Wykładowca doskonały”, wydanego przez WoltersKluwer Polska. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: socjologii edukacji, psychologii społecznej, kształtowania i badania opinii publicznej. Autor wielu ekspertyz, publikacji naukowych oraz raportów badawczych. Brał udział w pracach nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020” kierowanych przez Fundację Rektorów Polskich. Członek Forum Ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie (w okresie 2010-2011). Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji PKPP Lewiatan, kierownik Samodzielnego Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym WSIiZ w Rzeszowie oraz Sekretarz Centrum Analiz i Dialogu w Szkolnictwie Wyższym działającego przy Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (w okresie 2011 – 2012). W roku 2004 odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Licencjonowany Trener – Konsultant w zakresie zastosowania psychologii praktycznej w biznesie – absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Twórca współpracujący z Polskim Radiem. Obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauczania w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.