Nie uczymy, inspirujemy!

„Regionalna Akademia Inspiracji” to innowacyjny projekt edukacyjny realizowany  przez Rzeszowską Akademię Inspiracji działającą przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Główną ideą przygotowywanych kursów jest pomoc dzieciom i młodzieży na wszystkich poziomach edukacji, rozwoju najistotniejszych kompetencji, które pozwolą odkrywać pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować decyzje logiczne i analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć oraz działać w zespole.

Mocną stroną proponowanych zajęć jest wykorzystywanie przez prowadzących aktywnych metod nauczania. Warsztaty bazują na zasadzie learning by doing, czyli uczenia przez działanie. Samodzielne kierowanie zadań i rozwiązań poszczególnych problemów, zaangażowanie w kolejne zadania indywidualne i zespołowe oraz aktywny udział wszystkich uczestników zajęć w realizacji ćwiczeń pozwala rozwijać liczne umiejętności.

Nauka na najwyższym poziomie

Rzetelnie przygotowane programy kształcenia koncentrują się na kompetencjach twórczego i analitycznego myślenia, rozwoju inicjatywności, postaw obywatelskich i pasji naukowych dzieci. Najmocniejszym punktem oferty akademii są zajęcia prowadzone w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i laboratoriach specjalistycznych WSIiZ. Wszystkie programy opracowane zostały z uwzględnieniem umiejętności, potrzeb i poziomu rozwoju dzieci i młodych ludzi w każdej grupie wiekowej.

Przygotowując ofertę pamiętamy o zasadzie: ludzie, których uczy się, że istnieje tylko jedno słuszne rozwiązanie i są krytykowani za swoją odmienność, bardzo szybko przestają być kreatywni. Dlatego priorytetem jest, by poprzez uczestnictwo w zajęciach, budować również poczucie własnej akceptacji. Ludzie są bardziej kreatywni, jeżeli wiedzą, że potrafią tacy być.

Cele RAI

  • Wspieramy dzieci i młodzieży na Podkarpaciu, na wszystkich poziomach edukacji, w rozwoju najistotniejszych kompetencji. Pomagamy odkrywać pasje, radzić sobie z manipulacją społeczną, podejmować logiczne decyzje, analitycznie, ale także oryginalnie i twórczo myśleć oraz działać w zespole;
  • Wzmacniamy kanały współpracy społeczności lokalnej (Rzeszów i okoliczne miejscowości) ze środowiskiem akademickim. Zapoznajemy dzieci z uczelnią jako miejscem, w którym zdobywa się aktualną, innowacyjną wiedzę i które popularyzuje rozwój nauki oraz stymuluje chęć ciągłego doskonalenia i pogłębiania wiedzy.
  • Zmieniamy przekonania, w których coraz częściej dorastają dzieci w Polsce, że liczą się przede wszystkim znajomości albo szczęście, zaś wykształcenie nie decyduje o niczym;
  • Podnosimy świadomość społeczności lokalnej o istocie rozbudzania ciekawości poznawczej w rozwoju młodego pokolenia.