RAI – rozwój, atrakcje, innowacyjność

 

RAI to inicjatywa, która pozwala w pełni wykorzystać potencjał umysłowy uczestników, wykorzystując lekkie i atrakcyjne formy. Nie tylko poszerzamy wiedzę, ale także zaszczepiamy i rozwijamy ciekawość naukową u dzieci i młodzieży.

Tradycyjna szkoła boryka się z wieloma problemami: klasy są zbyt duże, brakuje indywidualnego podejścia, panuje stresująca atmosfera, premiowana jest schematyczność, dominuje wiedza teoretyczna. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do zniechęcenia młodych ludzi do świata nauki, upadku autorytetu szkoły i nauczyciela oraz niewykorzystania w pełni potencjału edukacyjnego. Znając te wszystkie bolączki przygotowaliśmy ofertę, która będzie atrakcyjną odpowiedzią nie tylko pod względem formy, ale również wartości merytorycznej.

  1. Wspieranie kreatywności – podczas naszych zajęć stawiamy na nieszablonowe myślenie i twórcze rozwiązania. Przygotowane ćwiczenia stawiają przed młodym człowiekiem wyzwania, co stymuluje jego rozwój intelektualny.
  2. Małe grupy – praca w niewielkich grupach ćwiczeniowych pozwala na indywidualne podejście do każdego uczestnika Akademii. Dzięki temu wykorzystujemy pełny potencjał rozwojowy dziecka.
  3. Dostosowane treści – wszystkie programy opracowane zostały z uwzględnieniem umiejętności, potrzeb i poziomu rozwoju dzieci i młodych ludzi w każdej grupie wiekowej.
  4. Wsparcie dla rodziców – pomagamy zrozumieć motywy postępowania dziecka, wybrać optymalny sposób postępowania w sytuacjach trudnych, dostarczyć wiedzy na temat skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.
  5. Atrakcyjne zajęcia – w Akademii nie ma wykładów. Zamiast nich proponujemy liczne prezentacje, scenki, skecze, quizy, energizery, pracę w grupach, pracę z tekstem, case study, debaty oksfordzkie, burze mózgów, kwestionariusze samopoznania oraz eksperymenty poznawcze.
  6. Doświadczona kadra – zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy mają duże doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi. Nad każdą grupą kursantów opiekę sprawuje koordynator, który dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci i młodzieży.
  7. Rozwój pasji – wychodzimy z założenia, że nauka nie musi być nudna. Poruszana tematyka jak i jej forma pozwalają na idealne połączenie wielu elementów: zdobywania wiedzy, rozwoju wychowawczego oraz rozbudzania ciekawości poznawczej.
  8. Świetnie wyposażone sale – zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i laboratoriach specjalistycznych WSIiZ. Niektóre z nich prowadzone są m.in. w Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek czy Laboratorium Automatyki i Robotyki.