PARTNERZY AKADEMII

 

Projekt „Regionalna Akademia Inspiracji” realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowany jest  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie.

 

oraz we współpracy z: