FAJNIE BYĆ OBYWATELEM – PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

8 – 10 lat

Niewiedza i ignorancja prowadzą do niezrozumienia i uprzedzeń. Do stworzenia otwartego i bezpiecznego świata, potrzebna jest nam umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy. Zwłaszcza w obecnej erze globalizacji, łatwości i swobody podróżowania, niezbędne są umiejętności pozwalające rozumieć i komunikować się z przedstawicielami różnych kultur.

Nasz program przedstawia w prosty sposób problematykę wielokulturowości oraz zaszczepia w młodych umysłach ideę tolerancji. Poruszamy kwestie dotyczące zjednoczonej Europy, świata arabskiego, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz dobrych manier. Dajemy też realną możliwość „dotknięcia” innej kultury, czemu służą spotkania ze studentami pochodzącymi z Malezji i Kazachstanu.

Pamiętamy także o Chinach, które w najbliższej przyszłości mogą być kluczowym partnerem Polski. Mówi się zresztą, że to tam przenosi się centrum gospodarcze świata, co otwiera przed młodymi ludźmi nowe perspektywy, możliwości, ale i wyzwania. Wierzymy, że nasze zajęcia pomogą w odnalezieniu się w wielkim, różnorodnym świecie.

– mgr Ewa NOWAK-KOPROWICZ

Program_FAJNIE BYĆ OBYWATELEM- PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

SZCZEGÓŁY PROGRAMÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH