KREATYWNY SPOSÓB POZNAWANIA OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA

6-8 lat

Edukido to zajęcia edukacyjne  z wykorzystaniem klocków Lego®

Celem zajęć  jest kształtowanie ciekawości świata i badawczej postawy wobec niego.

Warsztaty mają za zadanie zniesienie sztucznej bariery między naukami humanistycznymi i technicznymi, zastępując ją myśleniem i dociekliwością. Chcemy, aby dzieci ćwiczyły swoją wyobraźnię przestrzenną i rozwiązywanie problemów w programie, który nie narzuca szablonów.  Chcemy kształtować ciekawość świata i umiejętność abstrakcyjnego myślenia zawsze osadzonego w praktyce. Chcemy wykorzystać synergię kreatywności i logiki w twórczej zabawie.

Zajęcia zaczynają się od bodźca, który nakieruje uwagę dzieci na dane zagadnienie (życie niedźwiedzi polarnych, co to jest grawitacja, zasada działania koparki…). Wokół danego zagadnienia instruktor snuje opowieść. Następnie pojawiają się pytania. Dzieci szukają odpowiedzi na drodze rozważań i eksperymentów. Co szczególnie ważne: nie ma jednej drogi dojścia do wniosków! W ten sposób uczymy podopiecznych rozwiązywania złożonych problemów i szerzej – życia w złożonym świecie. Podczas zajęć to dzieci tworzą światy. Mają przed sobą temat, problem i klocki Lego®. Nie dostają instrukcji, a osoba instruktora ogranicza ingerowanie w pracę dzieci do niezbędnego minimum. Stawiamy bowiem na samodzielność. Nie wyręczamy dzieci, lecz stwarzamy im idealne warunki do kreatywnego i logicznego myślenia oraz działania.

Po etapie konstrukcji i zdobywania wiedzy przychodzi czas na wspólne spostrzeżenia i refleksje dotyczące odbytych zajęć. Stawianie pytań uczy umiejętności wyciągania wniosków i analitycznego myślenia, co przekształci się w umiejętność podejmowania trafnych decyzji. Po zajęciach podopieczni prezentują rodzicom efekty swojej pracy. Jest to element szczególnie ważny dla podnoszenia motywacji najmłodszych i budowania głębokiej relacji rodzinnej.

Instruktorzy Edukido to przeszkolone osoby, które od września 2017 roku prowadzą warsztaty w szkołach  i przedszkolach oraz zajęcia w Centrum Edukido dla dzieci w wieku 3 – 12 lat. Zespół Edukido tworzą następujące osoby: Katarzyna Zimnicka, Gabriela Noworól, Katarzyna Kolibek.

– Katarzyna Zimnicka
Edukido Rzeszów

 Program_KREATYWNY SPOSÓB POZNAWANIA OTACZAJĄCEGO NAS ŚWIATA

SZCZEGÓŁY PROGRAMÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH