JANUSZ KOLBUSZ

Janusz Kolbusz

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Od roku 1998 pracuje w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Stopień doktora nauk technicznych z zakresu dyscypliny naukowej telekomunikacja uzyskał w roku 2010 na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Uniwersytetu  Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia rozległych sieci optycznych, lokalnych sieci komputerowych i jakości usług oraz sieci neuronowych. Jest instruktorem Lokalnej Akademii CISCO Systems przy WSIiZ. W wolnych chwilach zajmuje się programowaniem robotów.