JÓZEF KUBAS

Józef Kubas

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie na kierunku prawno – administracyjnym oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie na wydziale polityczno – prawnym. Z chwilą ukończenia ASW rozpoczął służbę na stanowisku zastępcy szefa RUSW w Mrągowie, Ciechanowie, Przeworsku. Następnie piastował stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Przemyślu, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Policji KWP w Rzeszowie. W czasie 34 letniej służby w Policji zajmował kierownicze stanowiska w pionie kryminalnym, dochodzeniowo – śledczym, prewencji oraz w sztabie. Kierował akcjami i operacjami policyjnymi oraz nadzorował zabezpieczenie wizyt VIP o charakterze lokalnym i na szczeblu międzynarodowym. Obecnie na stanowisku asystenta na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem Aeroklubu Rzeszowskiego, sekcja samolotowa. Za swoją wieloletnią i nienaganną służbę odznaczony został wieloma medalami państwowymi i resortowymi w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ukończył także kurs doskonalenia kadr kierowniczych,  szkolenie menadżerskie Policji – Departament Sprawiedliwości USA, kurs doskonalenia zawodowego z zakresu członków załóg śmigłowców Lotnictwa Policji, kurs zarządzania jakością w Policji.