SYLWIA MAZUR

Sylwia Mazur

Absolwentka Prawa oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Ukończyła Akademię Młodych Dyplomatów na specjalności „Organizacje Międzynarodowe” oraz „The International Business and Trade Summer Law Program” organizowany przez CatholicUniversity of America i Uniwersytet Jagielloński, a także studia podyplomowe „Mechanizmy Zarządzania Strefą Euro”.  Odbywała staże m.in. w Istambulskiej Komnacie Handlowej oraz Parlamencie Europejskim. Dwukrotna stypendystka programu Erazmus (Uniwersytet Genueński (studentka) – r. akad. 2007/2008, Istambulski Uniwersytet Handlowy (wykładowczyni) – r. akad. 2013/2014).  Z Instytutem Badań nad Cywilizacjami związana od 2010 r., najpierw jako liderka koła, później jako stażystka, od października 2013 r. jako pracownik naukowy.